29 juni: Vragenmarkt Schoonebeek m.b.t. plannen van de NAM

Kennisgeving

Van 1947 tot 1996 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) aardolie gewonnen uit het Schoonebeekolieveld vanaf verschillende mijnbouwlocaties rondom Schoonebeek.
In 2011 heeft NAM de oliewinning bij Schoonebeek hervat waarbij stoominjectie wordt toegepast. Bij de oliewinning komt ook productiewater mee naar boven die op dit moment nog wordt geïnjecteerd in een leeg gasveld in Twente. NAM bekijkt momenteel hoe zij deze productiewaterstroom op een andere manier kan verwerken.

Organisatie vragenmarkt
Om omwonenden de gelegenheid te geven in gesprek te gaan over de plannen met de betrokken partijen en vragen te stellen, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vragenmarkt. Bij deze vragenmarkt zullen ook de NAM, TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom op deze vragenmarkt om informatie te krijgen, en vragen te stellen, over het gebiedsproces, de plannen, de verwachte tijdsplanning en de te volgen procedures.
De vragenmarkt wordt georganiseerd op woensdag 29 juni 2022 van 17.00u tot 21.00u in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek.
Parallel aan een publiekelijk toegankelijke vragenmarkt zullen de aanwezige partijen om 19.00u en 20.00u presentaties gegeven over onderwerpen als het gebiedsproces, de ondergrond, grondwater, technische aspecten van de activiteiten, toezicht en handhaving en monitoring.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de oliewinning in de regio Schoonebeek is te vinden op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek, en www.nlog.nl. Ook kunt u op de website www.nam.nl meer informatie vinden over de activiteiten van de NAM.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 – 378 6814; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).