Dorpskerk helpt Oekraïne

Vanuit de Dorpskerk willen we waar mogelijk ondersteuning geven aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe we dat handen en voeten kunnen geven, verschilt. Dat kan zijn in de vorm van goederen of van vrijwilligers voor hand- en spandiensten, maar het kan ook gaan om financiële steun aan opvanggezinnen vanuit de diaconie.

Opvang vluchtelingen
Het aantal vluchtelingen dat in Schoonebeek opgevangen wordt is op dit moment nog beperkt. Vanuit de Dorpskerk hebben we wel contact met de opvanggezinnen, om te kijken of en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Zo hopen we op kleine schaal toch iets te kunnen betekenen.

Per 1 juli 2022 is een gezin komen wonen bij de familie Meijering aan de Bultweg. De eerste inrichting van de zelfstandige woonruimte is met behulp van vrijwilligers, gedoneerde goederen en financiële steun  van de kerk gerealiseerd.

Inzameling goederen.
Bij de Henricuskerk Stellingstraat 4 in Klazienaveen wordt 5 september van 18:00 tot 19:00 weer een inzamelingsactie gehouden voor goederen voor de eerste levensbehoefte. Via contacten van de pastoor Okonek met het Rode Kruis in Polen zal er weer een vrachtwagen afreizen naar de Pools/Oekraïense grens. Het gaat om goederen voor het eerste levensonderhoud (met een lange houdbaarheidsdatum), maar ook speelgoed voor kinderen is welkom: zoals puzzels, knuffels e.d.  Ook slaap matrasjes, campingbedjes, dekens, rollators en armkrukken.