Jos van Hees officieel nieuwe voorzitter Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Schoonebeek hield op woensdag 22 juni haar jaarvergadering.
Eén van de agendapunten was de bestuursverkiezing. Will Wesseling (penningmeester) werd herkozen, Ingrid Gelton werd benoemd als nieuw bestuurslid en Jos van Hees werd benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij nam het stokje over van interim-voorzitter Christian Bos.

Interim- voorzitter Christian Bos (l) draagt de voorzittershamer over aan Jos van Hees. Foto: Martin Koers