Plannen van de NAM

Plannen van de NAM
Dorpsbelangen Schoonebeek is totaal overvallen door de mededeling dat de NAM gaat stoppen met het injecteren van afvalwater in Twente en dat nu wil gaan doen in de lege gas- en olievelden in en rond Schoonebeek. Dit besluit is genomen zonder overleg met betrokken instanties als de gemeente en de provincie. Omdat een en ander grote impact kan hebben op onze leefomgeving, nu en voor toekomstige  generaties, heeft DBS besloten om u vanaf nu zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Dat doen we onder andere door voorlichtingsavonden en onze komende website. En mocht de Schoonebeekse bevolking het willen, zullen we alles in het werk stellen dat besluit terug te draaien. Wanneer wij kijken naar de situatie in Twente zijn wij ervan overtuigd dat dit hard nodig zal zijn.

Onze zorgen komen voort uit deze gegevens:
– Sinds 2015 protesteert de bevolking van NO-Twente in alle hevigheid tegen de injecties.

  • Sinds 2015 protesteert de bevolking van NO-Twente in alle hevigheid tegen de injecties.
  • Het gaat om 9 miljoen liter chemisch verontreinigd afvalwater per dag. (bron RTV Oost)
  • Per dag verdwijnt er 8200 liter kankerverwekkend chemisch afval (als waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen) in de bodem. (bron RTV Oost)
  • In Emlichheim is in 2019 ontdekt dat bij de afvalwaterinjectie daar door een lekkende buis 220 miljoen liter zwaar vervuild afvalwater in de bodem is weg gelekt. (bron RTV Oost)
  • Alle betrokken gemeentes in Noordoost-Twente en de provincie Overijssel hebben unaniem moties aangenomen om de injecties te stoppen.
  • Vorig jaar is de NAM onder verscherpt toezicht geplaatst omdat problemen met een injectiebuis al vier jaar niet waren gemeld.
  • Recentelijk heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is bepaald dat de injecties per direct moeten worden opgeschort.