Nieuwe Speeltuin? Dit zijn de regels.

Beste Inwoners van Schoonebeek,

Wij krijgen herhaaldelijk het verzoek voor het aanleggen van een speeltuin, echter zitten hier nogal wat haken en ogen aan. We willen daarom deze column gebruiken voor het uitleggen van de regels die de gemeente hanteert.

Hieronder vindt u het stappenplan voor een aanvraag van een nieuwe speeltuin of speeltoestel:

  1. U neemt contact op met Dorpsbelangen Schoonebeek, via mail / website of tijdens de rondvraag tijdens een van onze openbare vergaderingen, u ontvangt dan de benodigde documenten/formulieren.
    1. een inventarisatielijst over hoeveel kinderen er in de buurt/straat wonen inclusief de leeftijd van deze kinderen.
    2. Een handtekeningenlijst waarop alle omwonenden van de nieuwe speeltuin hun akkoord geven.
  1. U moet een situatietekening van de buurt indienen met daarin de nieuwe speeltuin gesitueerd, tevens met welke toestellen en hoeveel van elk.
  2. Tenslotte moet u zorgen voor 50% cofinanciering (u kunt zelf als buurt geld bij elkaar leggen of aanvragen via bijvoorbeeld Jantje Beton of Oranjefonds)

Zoals u kunt zien komt er toch nog heel wat om de hoek kijken voor het realiseren van een speeltuin. We hopen hiermee in ieder geval een stukje duidelijkheid te geven over welke regels de gemeente hanteert voor het aanleggen van een nieuwe speeltuin.

Schoonebeek kent meerdere speeltuinen. Daarom is het voor Dorpsbelangen erg belangrijk te weten wie ons aanspreekpunt is per speeltuin. Mocht er in de toekomst een keuring van de speeltuin plaatsvinden of wellicht wordt er iets afgekeurd, dan moeten we iemand kunnen informeren.

Ook het aanspreekpunt van buurtverenigingen zouden we graag in kaart willen brengen.

De verantwoordelijke per buurt en speeltuinvereniging mag zijn/haar gegevens mailen naar secretariaat@dorpsbelangenschoonebeek.nl

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan willen wij u graag verder te woord staan. 

De eerstvolgende openbare vergadering is woensdag 15 december in ’t Aole Gemientehoes om 19.00 uur.