Update N.A.M. september 2021

Groot Onderhoud Oliewinning Schoonebeek

6 jaarlijkse onderhoudsstop gepland in september en oktober