Openbare Vergaderingen

Beste dorpsgenoten,

Nu de coronamaatregelen het weer enigszins toelaten om te vergaderen staat er een openbare vergadering gepland op 9 maart 2022. Daarnaast hopen wij op 23 maart onze jaarvergadering te houden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een goed onderwerp, dus heeft u een interessant item: schroom niet om dit met ons te delen.

Om ook in 2022 zichtbaar te zijn voor de dorpsbewoners willen we de buurt intrekken. Dit om onder andere te luisteren naar eventuele problemen en het samen zoeken naar oplossingen hiervoor. Ook voor verkeersveiligheid, het speeltuinbeleid en voor leuke initiatieven voor uw buurt of stichting kunnen wij als Dorpsbelangen misschien iets voor u betekenen. Door mee te denken of een kleine donatie kunnen we u net dat zetje geven om het een en ander door te laten gaan.

Kortom, we hopen u spoedig te zien, zij het op een vergadering of anders in uw buurt.

Met vriendelijke groet,
Marcel Heidemans
Namens Dorpsbelangen Schoonebeek