Spreekuur Wijkagenten

Als wijkagenten zijn wij de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Ons werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen.

Wij zijn voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhouden wij contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties.  Veiligheid is iets waarvoor we met z’n allen verantwoordelijk zijn.

Het spreekuur vindt plaats elke 1e dinsdag van de maand plaats in ’t Aole Gemientehoes.

Berichten Wijkagenten