Historisch Schoonebeek

Schoonebeek kent een eeuwenlange en rijke historie. Die brengen we via meerdere kanalen graag onder de aandacht. Dat doen we samen met oudheidkundige stichting De Spiker.

Op onze website is de historie te vinden in een prachtige tijdlijn met daarin (op termijn) alle historische gebeurtenisen, groot en klein, waar iets interessant over te vertellen is. Met foto’s en filmpjes waar dat maar kan.

Naar een samenhangend geheel
In ons magazine “De Jaknikker” kunt u regelmatig een achtergrondverhaal lezen in de rubriek “Van Vrogger”. Althans dat was het plan. Door de vele kopij lukt het echter niet goed om deze rubriek met regelmaat te plaatsen. Op dit moment zijn we daarom samen met De Spiker bezig om te kijken of er een apart blad voor ons erfgoed uitgegeven kan worden. Die verhalen zullen ook weer terug te vinden zijn op de tijdlijn.

Vanuit de tijdlijn is het de bedoeling om door te verwijzen naar de site van De Spiker en/of de sites Oud-Schoonebeek.nl en/of Schoonebeek-Historie.nl. Beide sites zijn gemaakt en worden onderhouden door de heer Jan Lamberts. Jan is ook weer betrokken bij De Spiker.

Momenteel loopt er in de gemeente Emmen een prachtig project met de titel Hierkomjijweg.nl. De bedoeling van dit project is om alle erfgoed in de gemeente Emmen digitaal vast te leggen en voor de hele wereld te ontsluiten. Dat gebeurt in de vorm van collecties.

Voor Schoonebeek zijn er inmiddels drie collecties aangemaakt, namelijk door De Spiker (onder de noemer ‘Verhaal van Schoonebeek’), Stichting Luchtoorlog Drenthe en voetbalvereniging SVV’04. Aan deze collecties moet nog heel veel gebeuren, maar uiteindelijk komt dit er prachtig uit te zien. Vanuit de tijdlijn op onze website wordt er straks ook doorverwezen naar deze collecties. Zo ontstaat er een samenhangend geheel waarin de complete geschiedenis van Schoonebeek vanuit verschillende invalshoeken bekeken en gelezen kan worden. Hoe mooi is dat!

Alle genoemde sites zijn al te bezoeken via de linkjes hierboven.