Afscheid pastoor Tjepkema

Brief aan parochianen van de Immanuelparochie

Het zal u niet ontgaan zijn hoezeer ik de afgelopen jaren met veel plezier mijn pastorale dienstwerk heb mogen doen in Zuidoost-Drenthe. Eerst als kandidaat-priester, vervolgens als diaken, daarna als parochie-vicaris en tenslotte vanaf 1 januari 2018 als pastoor.

Vanaf het eerste begin heb ik me hier thuis en op mijn gemak gevoeld. De gemoedelijkheid in de onderlinge omgang, de grote bijna vanzelfsprekende en vreugdevolle inzet van tientallen vrijwilligers en de goede samenwerking met mijn collega’s, priester-assistent Dominicus Ketelaar, pastoraal werker José Lange en diaken Frans Wielens hebben mij zeer goed gedaan. We zijn langzaam maar zeker van vijf zelfstandige en samenwerkende parochies uitgegroeid tot één levendige parochie met vijf geloofsgemeenschappen. Mgr. Van den Hout en zijn staf ben ik dankbaar dat ze mijn wens hebben gehonoreerd om langer dan gebruikelijk in een eerste parochie werkzaam te mogen zijn.
Met ingang van 1 maart 2021 heeft de bisschop mij benoemd tot pastoor van de parochie HH. Petrus en Paulus (Heerenveen, Steggerda, Wolvega en Frederiksoord).

Mijn wens en gebed is dat we de talloze zegenrijke ervaringen van de afgelopen jaren in onze herinnering zullen koesteren en dat ze ons motiveren om moedig en hoopvol voort te gaan op de ingeslagen weg.
Graag wend ik mij samen met u tot Degene die ik met vallen en opstaan heb geprobeerd te dienen:

Geloofd zij Jezus Christus – in alle eeuwigheid.

Pastoor Tjitze Titus Tjepkema

Afscheid in zeven stappen
Omdat er vanwege de veiligheidsmaatregelen geen grote bijeenkomsten georganiseerd konden worden, was er een afscheid in zeven stappen met een parochiële viering en een viering per locatie. In Schoonebeek was dat op 14 februari om 11.00 uur.