Coronaregeling TONK verruimd

De gemeente Emmen verruimt per 8 juli de voorwaarden voor de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Hierdoor kunnen meer inwoners gebruik maken van de regeling. De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis. Ook wordt de regeling verlengd tot 1 oktober 2021.

De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die minder inkomen hebben door de coronacrisis en daardoor hun vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. Met de TONK-regeling worden deze mensen tijdelijk geholpen. Inwoners kunnen een maandelijkse bijdrage krijgen over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 van maximaal 1000 euro per maand. Inwoners van wie eerder een aanvraag is afgewezen komen onder de nieuwe voorwaarden nu mogelijk wel in aanmerking. Met deze inwoners neemt de gemeente Emmen contact op.

Nieuwe voorwaarden
Tot nu toe is er landelijk maar weinig gebruik gemaakt van de regeling. De voorwaarden om TONK aan te vragen worden daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 verruimd. Dat betekent bijvoorbeeld dat inwoners en ondernemers met een inkomensdaling van 25 procent al recht hebben op TONK. Dat is nu 30 procent. Een andere versoepeling is dat het percentage woonkosten van het verlaagde inkomen is gewijzigd naar 30 procent. Dat is nu 50 procent. “Met het verruimen van de voorwaarden kunnen we meer inwoners helpen die minder inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling is bedoeld om te gebruiken en niet om op de plank te hebben liggen. De tegemoetkoming ondersteunt bij het betalen van noodzakelijke kosten, zoals de huur, hypotheek en vaste lasten (gas, water, elektriciteit)”, aldus wethouder Raymond Wanders.

Aanvragen TONK-regeling

Inwoners en ondernemers uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn kunnen de TONK- regeling aanvragen via de gemeente Emmen. Afhankelijk van de situatie wordt de hoogte van de TONK- regeling bepaald. Meer informatie en alle voorwaarden staan op: gemeente.emmen.nl. Een aanvraag kan ook ingediend worden via de website.