De wilde narcis in Schoonebeek en omstreken

Vorig jaar hield Stichting Landschapsbeheer Drenthe (SLD) een bijeenkomst om ervoor te zorgen dat de achteruitgang van de wilde narcis gestopt werd.  Uit  inventarisaties bleek dat de aantallen hard achteruit zijn gegaan en er zelfs complete groeiplaatsen verdwenen zijn.
SLD vond dat er actie ondernomen moest worden en na de bijeenkomst vormde zich al snel een enthousiaste werkgroep met het doel om de wilde narcis te behouden, in aantal  laten toenemen en ook in het oorspronkelijke biotoop te herintroduceren.

Planten van de wilde narcis in de omgeving van Schoonebeek
Foto: RTV Drenthe

In 1992 groeiden er in een boomgaard aan het eind van de Norbruislaan veel exemplaren. De toenmalige eigenaar, de heer Hans, vertelde dat hij als klein jochie met zijn opa drie polletjes uit het Kloosterbosje had meegenomen en in hun boomgaard geplant had, dit moet nu zo’n 100 (!) Jaar geleden zijn geweest.

Vorig jaar hebben we weer vanuit diverse groeiplekken bollen gerooid en zaad gewonnen en dit weer In het Kloosterbosje uitgeplant en ingezaaid met medewerking van de grondeigenaar, Waterschap Vechtstromen. We hebben de ‘gestolen waar  weer terug gebracht!

Voor vragen kunt u terecht bij Wim Maatje tel:  06 22 47 84 28.

Foto: Landschapbeheer Drenthe