Dorpsgezichten

Schoonebeek kent vele mooie dorpsgezichten. Daar hebben we uiteraard een aantal albums van gemaakt. We zijn nog volop bezig met het maken van foto’s en daarna het vullen van de albums. Dat kost de nodige tijd, maar we hebben alvast een paar albums voorlopig gevuld. Valt er toch iets te zien. Onder alle albums vindt u een korte toelichting per album.

Centrum

Westersebos

Middendorp

Oostersebos


Westersebos, Middendorp en Oostersebos
Deze drie buurtschappen vormen samen met het (vroegere) Kerkeind het oorspronkelijke Schoonebeek. Vroeger werd het Westersebos buurtschap ook wel aangeduid als Westeinde en het Oostersebos als Oosteinde.
De drie buurtschappen staan vol met oude Saksische boerderijen, waarvan een gedeelte onder Monumentenzorg valt. De grootste delen zijn beschermd dorpsgezicht.

Centrum
Vroeger bestond het centrum van Schoonebeek uit het Kerkeind en het laat zich raden waar dat was en waarom het zo heette. Later is het centrum flink uitgebreid en meerdere keren aangepast tot wat het vandaag de dag is.

Buurten en straten
Direct na de oorlog is Schoonebeek stap voor stap, of beter gezegd wijk voor wijk, uitgebreid. Elke buurt, elke straat heeft haar eigen charmes en schoonheid.

Rondom het dorp
Ook rondom Schoonebeek zijn er mooie dorpsgezichten (in de meest brede zin) te zien.