Dorpsgezichten

Schoonebeek kent vele mooie dorpsgezichten. Daar hebben we uiteraard een aantal albums van gemaakt. Let wel, dit is een voorlopige en enigzins ruwe selectie. We gaan er de komende tijd nog volop mee aan de slag.

Westersebos, Middendorp en Oostersebos
Deze drie buurtschappen vormen samen met het (vroegere) Kerkeind het oorspronkelijke Schoonebeek. Vroeger werd het Westersebos buurtschap ook wel aangeduid als Westeinde en het Oostersebos als Oosteinde.
De drie buurtschappen staan vol met oude Saksische boerderijen, waarvan een gedeelte onder Monumentenzorg valt. De grootste delen zijn beschermd dorpsgezicht.

Centrum
Vroeger bestond het centrum van Schoonebeek uit het Kerkeind en het laat zich raden waar dat was en waarom het zo heette. Later is het centrum flink uitgebreid tot wat het vandaag de dag is.

Rondom het dorp
Ook rondom Schoonebeek zijn er mooie dorpsgezichten (in de meest brede zin) te zien.

Westersebos

Centrum

Middendorp

Oostersebos

Rondom het dorp