Gebiedsproces Schoonebeek

Uitnodiging inwonersbijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd voor een inwonersbijeenkomst waarbij TNO en de commissie mijnbouwschade een presentatie zullen geven en er gelegenheid is voor uw vragen.

TNO

TNO neemt ons mee in de oorzaken en effecten van diepe en ondiepe bodemdaling. De heren K.(Kay) Koster, geoloog en M. (Maarten) Pluymaekers, clusterleider mijnbouweffecten, vertellen ons graag over hun bevindingen en adviezen. Goed om te vernemen wat er zoal onder onze voeten plaatsvindt!

Commissie mijnbouwschade

De commissie mijnbouwschade is ontstaan in 2020 en staat inwoners en kleine ondernemers bij wanneer er schade ontstaat als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Mevrouw M. (Margriet) Drijver en de heer mr. R.M. (Remmert) Sluijter (voorzitter) zullen ons uitleg geven over de werkwijze en ervaringen. Het belooft een boeiend onderwerp te worden nu bewijslast en behandeling van schade ook in de tweede kamer aan de orde zijn.

Het programma is als volgt:

19.15 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Welkom en inleiding namens de Ontzorgtafel

19.45 uur TNO

Oorzaken en effecten van diepe- en ondiepe bodemdaling en gelegenheid tot vragen stellen 

20.45 uur Commissie mijnbouwschade 

Toelichting op de werkwijze en bewijslast en gelegenheid tot vragen stellen

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 april in de Dorpskerk, Europaweg 116, Schoonebeek.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten!

Deelnemers van de Ontzorgtafel