Klein onderhoud aan voet- en fietspaden door stratenmakers met afstand tot arbeidsmarkt

Voor het 14e jaar gaat de zogenoemde Hemco-ploeg in opdracht van de gemeente Emmen aan de slag met het klein onderhoud aan voet- en fietspaden. De Hemco-ploeg van de firma Hemmen BV bestaat uit mensen met een sociaal maatschappelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt die bij de firma Hemmen BV het vak van stratenmaker leren.

Al sinds 2008 slaan de gemeente Emmen en Hemmen de handen ineen om enerzijds het klein onderhoud van verhardingen aan te pakken en anderzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot stratenmakers. Tot 2015 werkten vooral EMCO-medewerkers in deze stratenmakersploeg, vandaar de naam Hemco-ploeg.

Voor de gemeente is deze manier van werken op meerdere manieren positief. Wethouder René van der Weide: “Voet- en fietspaden in woonwijken worden kwalitatief verbeterd en veiliger. En mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot stratenmaker, waar een groot tekort aan is. Hemmen heeft de afgelopen jaren laten zien sterk te zijn in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een flinke lading nieuwe stratenmakers een kans te geven op regulier werk. Kortom, een mooie combinatie”.

Door meerdere jaren ervaring op te doen als stratenmaker en zo langer aan het arbeidsproces deel te nemen, wordt de kans op uitstroom naar regulier werk groter. Bovendien is de vraag naar nieuwe stratenmakers in het bedrijfsleven groter dan het aanbod. Door de praktijkopleiding die Hemmen biedt, komen er meer stratenmakers bij. Ook voor Hemmen heeft deze manier van werken meerwaarde. Directeur Didier Niland van Hemmen: “Het mes snijdt in dit geval aan wel drie kanten. Tevreden inwoners, er is een duurzame inzet van mensen in de Hemco-ploeg zelf én medewerkers stromen door naar regulier werk. Hemmen gaat alles in het werk stellen hier de komende jaren een nog groter succes van te maken. Wij zullen de begeleiding en opleiding van onze mensen op hetzelfde hoge niveau doorzetten.”