Pastor Buit volgt Tjepkema op

Zaterdag 27 februari is in de Immanuelparochie, waaronder de RK H. Nicolaaskerk -Schoonebeek valt, bekendgemaakt dat als opvolger van pastoor T.T. Tjepkema, die op 1 maart benoemd is tot pastoor van de parochie HH Petrus en Paulus te Heerenveen, pastor B.J.J. Buit per 1 juni  is benoemd tot nieuwe pastoor van de Immanuelparochie.

Pastor Buit, geboren te Uithuizen op 29 juli 1970, is sinds september 2014 werkzaam als pastor in de Norbertusparochie te Oost-Groningen, te weten Hoogezand/Sappemeer, Nieuw Pekela, Oude Pekela, Veendam en Winschoten.

Het voornemen is dat pastor Buit zal gaan wonen op de pastorie van Coevorden. Nadere gegevens omtrent installatie etc. zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden.

De bekendmaking is bekrachtigd door Vicaris-Generaal Peter H.H. Wellen namens het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wij wensen pastor Buit Gods rijkste zegen voor deze benoeming en dat hij op een goede en plezierige wijze mag samenwerken met diaken Wielens, het parochiebestuur, de locatieraden en met ons allen.