Installatie pastoor B.J.J. Buit

Bisschop Mgr. C.F.M. van den Hout heeft zaterdag 12 juni tijdens een plechtige eucharistieviering in de kerk van de H. Willibrordus in Coevorden pastoor Bernard Buit geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van de Immanuelparochie.

Pastoor Buit zal pastoor zijn van de geloofsgemeenschappen: H. Bonifatius-Nieuw Schoonebeek, O.L.V. Koningin van de Vrede-Weiteveen, H. Nicolaas-Schoonebeek, H. Willibrordus-Coevorden en H. Franciscus van Assisië-Steenwijksmoer. 

De installatie van de nieuwe pastoor bevatte enkele bijzondere momenten/elementen. Allereerst las de vicevoorzitter van het parochiebestuur de benoemingsbrief voor en overhandigde de bisschop de pastoor de sleutels van de kerk. Pastoor Buit sprak opnieuw de wijdingsgelofte uit (de gelofte van gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers). Tijdens de voorbeden werden de attributen voor het uitvoeren van het ambt als pastoor aangereikt door parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen. Het aanreiken van de Doopschelp, het Chrisma, missaal, de kelk en pateen,  sleutel van het tabernakel, het Evangelieboek, de paarse biechtstola en de witte stola en olie van de zieken.

Na de viering was er gelegenheid voor de genodigden uit de verschillende locaties om onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk met de nieuwe pastoor kennis te maken en hem te feliciteren met zijn nieuwe benoeming. Een week later op 20 juni was de eerste viering met pastoor Buit in de H. Nicolaaskerk te Schoonebeek. Ook hier was na de viering gelegenheid om met de pastoor kennis te maken.

We wensen pastoor Buit God’s zegen en dat hij vreugde en vrede mag vinden in zijn dienstwerk in onze  parochie.