Wij zijn een kerkgemeenschap van ongeveer 1300 leden.
We noemen ons kerkgebouw gewoon
De Dorpskerk.
Logisch…, omdat het gebouw letterlijk midden in het dorp staat. Maar de naam staat voor meer dan dat.

Kerkzijn anno 2020 is meer dan een zondagse dienst binnen de muren van een gebouw van steen.
We willen midden in de Schoonebeker samenleving staan, daar een actieve en zinvolle bijdrage aan leveren en ook voor jeugd en jongeren een thuisplek zijn.

Op de deur van ons kerkgebouw staan onze zeven kernwaarden:
In dit huis
… is iedereen van jong tot oud van harte
welkom
… accepteren we elkaar zoals we zijn
… kom je tot innerlijke rust
… versterken we de persoonlijke ontmoeting met God
… leven we met elkaar mee en bidden we voor elkaar
… mogen we bij fouten opnieuw beginnen
… delen we de hoop die in ons is

Onze zondagse eredienst is een centraal moment in de week, om je te bezinnen, om tot rust te komen en om mensen te ontmoeten.
Met regelmaat experimenteren we met nieuwe vormen zoals de succesvolle Top2000 dienst.
Je kunt elke zondag de dienst rechtstreeks volgen via de livestream:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/392
En kijk eens op onze website
www.pgschoonebeek.nl