Een gemeenschap, in dit geval een dorp, wordt gevormd door mensen.
Mensen die samenleven, die er werken, hun hobby uitoefenen, er sporten,
er eten en drinken, hun gezelligheid zoeken enzovoort.
In dit album Mens & Dorp laten we dat allemaal zien.
Schoonebeek als een levende gemeenschap waarin het prima vertoeven is.