1974 - Blikseminslag

Ik wist niet wat ik zag. Zo stond de toren van de hervormde kerk er nog en even later was er een ruïne. Ik stond er met mijn neus bovenop. We waren juist in vergadering van B. en W. toen het gebeurde. Dit vertelde de gemeentesecretaris van het Drentse Schoonebeek, die heer J. J. M. W. ter Laak, ons gisteravond. Hij was al over de schrik heen van die blikseminslag, die gisterochtend de toren van de naast het gemeentehuis staande hervormde kerk trof. Het was een bliksem. Ik keek uit het raam van het gemeentehuis omdat het zo hard regende en zag toen ik ineens een vurige bol kwam de haan van de toren naar beneden zakken. Er ontstond een grote stof­wolk. Dakpannen vielen naar bene­den, ook tegen de ramen van het gemeentehuis. Het lawaai was oor­verdovend, aldus die heer Ter Laak. Toen even later de balans kon worden opgemaakt werd duidelijk dat van de uit 1925 daterende kerktoren zeker de helft was ingestort. Honderden ruiten van die kerk en omliggende woningen zijn door de luchtdruk bezweken. De instortende toren bedolf twee auto’s, die op het kerkplein stonden geparkeerd. Ze zijn rijp voor de sloop. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Omdat er op het moment van de blikseminslag niemand op straat was.

Terug naar de tijdlijn