7250 - 6000 v Chr - Prehistorie

De oudste tijdelijke Schoonebeker bewoning die is gevonden, stamt  uit 7.250 voor Christus in Westersebos: twee haardkuilen uit Mesolithicum (Midden Steentijd).
Van 3.500-6.000 voor Christus in het Neolithicum (Nieuwe Steentijd) zijn diverse vondsten bekend: een verstoorde nederzetting met houtskool, vuurstenen en botfragmenten in buurt van voormalige Poppen-vonder (6000-5000 v.Chr.), duizenden vuurstenen artefacten in het Westersebos en 40 haardkuilen, een klein kampement aan begin van de Klaassensweg en een houten visvangstconstructie in de voormalige loop in Westersebos Bos (alle drie 5000-3500 v.Chr.).

Bron: Bert Finke, Stichting Onderzoek Drentse Families en Huizen