Van en voor alle Schoonebekers

De start
De aanleiding was het verdwijnen van ´De Schoonebeker Echo´ in november 2019. Op initiatief van Kees Veenstra werden Schoonebeek in Actie, Dorpsbelangen Schoonebeek en de Middenstandsvereniging gevraagd om mee te doen in een onderzoek naar een mogelijk doorstart van ´de Echo´. Er werd een projectgroep ‘Doorstart Schoonebeker Echo’ gevormd, bestaande uit Marga Piek en Marcel Heidemans namens Dorpsbelangen, Jan Snijder en Erik Joldersma namens de Middenstandsvereniging en Johan Strating en Kees Veenstra namens Schoonebeek in Actie. Johan had het idee voor een website ´Dorpsportaal´ al enige jaren daarvoor gepresenteerd, maar daar was het bij gebleven. Dit idee hebben we centraal gesteld bij de ontwikkeling van het Dorpsportaal Schoonebeek.

Behoefteonderzoek
In juli 2020 hebben we een grootschalig behoefteonderzoek onder de bevolking uitgevoerd. Daaruit bleek dat er ontzettend veel draagvlak was voor onze plannen, dat wil zeggen een Dorpsportaal met in ieder geval een website, een papieren blad en social media. Daarnaast is er steun voor een YouTube-kanaal en een Dorpsportaal App. De uitkomsten gaven aanleiding om onze plannen door te zetten. De projectgroep werd hernoemd tot ‘Opstart Dorpsportaal Schoonebeek’ en we zijn aan de slag gegaan. Het resultaat mag duidelijk zijn