Duofietsen Schoonebeek

Elk jaar wordt er van half april tot half oktober gefietst op de duofiets.

Voor de volledigheid en ter herinnering, het duofietsen heeft als doel ouderen en mensen met een beperking die graag fietsen, maar dit zelf niet meer kunnen, in de gelegenheid te stellen om met een vrijwilliger samen te fietsen op de DUOFIETS.

Deelnemers kunnen zowel inwoners uit Schoonebeek als bewoners uit de Anloop en Olde Beke/Beekdal zijn. De bij ons bekende deelnemers worden sowieso van te voren door ons rechtstreeks benaderd. Nieuwe deelnemers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Hiervoor kan contact worden opgenomen met één van de leden van de werkgroep, te weten
Annie Slomp (0524-532763) of Bertus Hilberts (0524-531599).