Duofietsen Schoonebeek

Beoogde (her)start op 5 juli 2021!
Als de coronacijfers zo laag blijven en ook de vaccinaties doen hun werking ligt het in de bedoeling om in de week van 5 juli te starten om er met de duofietsen weer op uit te gaan en te gaan genieten van de omgeving van Schoonebeek. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en de deelnemers en natuurlijk de vrijwilligers zijn op de gebruikelijke manier hierover al geïnformeerd.

Voor de volledigheid en ter herinnering, het duofietsen heeft als doel ouderen en mensen met een beperking die graag fietsen, maar dit zelf niet meer kunnen, in de gelegenheid te stellen om met een vrijwilliger samen te fietsen op de DUOFIETS.

Deelnemers kunnen zowel inwoners uit Schoonebeek als bewoners uit de Anloop en Olde Beke/Beekdal zijn. De bij ons bekende deelnemers worden sowieso van te voren door ons rechtstreeks benaderd. Nieuwe deelnemers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Hiervoor kan contact worden opgenomen met één van de leden van de werkgroep, te weten
Annie Slomp (0524-532763) of Bertus Hilberts (0524-531599).