PCOB SCHOONEBEEK

PCOB SCHOONEBEEK / NIEUW AMSTERDAM-VEENOORD

De PCOB is een landelijke organisatie, waarvan de PCOB Schoonebeek/NieuwAmsterdam-Veenoord een zelfstandige afdeling is.

Belangrijkste doelstelling van de vereniging is:
Belangenbehartiging, Gezelligheid en Omzien naar elkaar.

Belangenbehartiging gebeurt op Landelijk niveau door het Landelijk Bureau van de PCOB en bij de Gemeente door de Seniorenraad,waarmee wij regelmatig overleg hebben.
Gezelligheid is onze belangrijkste inzet. Wij organiseren vijf ledenmiddagen per jaar waar zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Van luim tot informatief.
Onze ledenmiddagen vinden plaats in  ‘t Aole Gemientehoes.  Ook niet-leden zijn altijd van harte welkom. Daarnaast organiseren we in de zomermaanden fietsmiddagen en een busreisje. Helaas konden we het afgelopen jaar, vanwege corona, weinig organiseren.

In het kader van Omzien naar elkaar hebben we getracht zoveel mogelijk contact te houden met onze leden door het sturen van een kaartje en/of het bezorgen van een kleine attentie.

Leden ontvangen 10 x per jaar het KBO-PCOB Magazine met veel nuttige informatie en 2 x per jaar ons eigen “Ruggesteuntje” met onze eigen maandelijkse aktiviteiten. Voor meer informatie raadpleeg onze website.