Schoonebeek in Actie

Schoonebeek in Actie (afgekort SiA) is een werkgroep bestaande uit enthousiaste vrijwilligers die regelmatig evenementen voor alle inwoners van Schoonebeek organiseert op het gebied van sport en cultuur. 

Ontstaan
Schoonebeek in Actie is ontstaan uit het project ‘Mee®doen in Schoonebeek’ en daar nog steeds onderdeel van. Na een onderzoek onder de bevolking van Schoonebeek in 2013 is dit project opgestart door een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelangen Schoonebeek, de Middenstandsvereniging, Domesta, NAM en Emmen Revisited. Uit het onderzoek zijn verschillende thema’s voortgekomen die hebben geleid tot het instellen van meerdere werkgroepen, waarna we in 2014 van start zijn gegaan.

Doel
Het doel van ‘Schoonebeek in Actie’ is om op vele verschillende gebieden, zoals o.a. sport en cultuur, meer samenhang in alle activiteiten te realiseren en de onderlinge samenwerking tussen actieve Schoonebeekers te stimuleren. Het idee achter dit alles is tweeledig:
+ zoveel mogelijk mensen actief krijgen op deze twee terreinen
+ samen sta je sterker!

Wat doen wij
Wij organiseren zelf jaarlijks een groot evenement. Het ene jaar is het thema ‘sport’ en het andere jaar ‘cultuur’. Soms vermengen we die twee thema’s ook nog wel eens.  Daarnaast helpen we andere organisaties als ze ons daarom vragen. Inmiddels helpen we elk jaar nadrukkelijk bij de Zandstrooisterloop van de Loopgroep Schoonebeek. Samen met hen organiseren we jaarlijks de Kidsrun. Daarnaast denken we mee of helpen we bij activiteiten van o.a. de activiteitencommissie van ’t Aole Gemientehoes en de Ondernemersvereniging.