Senioren Biljartclub An Stoot

De 55+ Senioren Biljartclub is opgericht op 14 augustus 2002. In het begin kon er nog gespeeld worden in ‘De Boô’, het ontspanningscentrum van de NAM. Toen dat gebouw echter gesloten werd, moest er een andere ruimte gezocht worden. Uiteindelijk kon de club terecht in het prachtige gebouw van het Beekdal aan de Europaweg.

Vlak bij de hoofdingang staat een keurig biljart dat jaarlijks van een nieuw laken wordt voorzien. De vereniging heeft momenteel 35 leden en kan best wat aanwas gebruiken. Er wordt gebiljart op maandagmorgen en -middag, op dinsdag- en woensdagmorgen en op donderdagmorgen en -middag. Er wordt dan steeds libre gespeeld.
Op vrijdagmorgen zijn er een paar leden die zich op een moeilijker onderdeel van het biljarten storten, namelijk het driebandstoten. Hebt u belangstelling, kom gerust eerst ’s kijken.

De club heeft grote behoefte aan leden die behalve biljarten ook bestuurlijk een steentje willen bijdragen. Voor meer informatie: bel of mail naar Bert Roelofs, tel. (0524) 531735, e-mail: brt.roelofs@hetnet.nl.