Stichting Toercommissie

Stichting Toercommissie Schoonebeek organiseert jaarlijks op de laatste zaterdag van augustus de Boortorenwandeltocht en op zondag voor of na kerst de Midwinterhoornwandeltocht. De Boortorenwandeltocht is een belangrijk evenement tijdens de feestweek van Schoonebeek. De wandelaars worden aan het eind van de routes feestelijk onthaald. Wij zetten ons al vanaf 1957 in voor de jaarlijks terugkerende
Boortorenwandeltocht. Sinds 2012 is de Midwinterhoornwandeltocht
hier aan toegevoegd. Deze wordt gezamenlijk met de Jeu de Boulesclub
en de Sconbecker Blaosers georganiseerd. De tochten kennen routes van
verschillende afstanden en geven zowel gezinnen met jonge kinderen als de
geoefende wandelaar de gelegenheid te wandelen door natuurgebieden rond om Schoonebeek waarbij de aandacht wordt gevestigd op oude en nieuwe dorpsgezichten.