Versterking en vernieuwing van cultuur in Emmen

Meer variatie in het cultuuraanbod, het cultuuronderwijs versterken, meer initiatieven voor en door jongeren en meer aandacht voor parels als het Rensenpark en Broken Circle/Spiral Hill. In de nieuwe concept-cultuurnota ‘De Waarde van Cultuur’ zet de gemeente Emmen in op versterking en verbetering van het bestaande cultuuraanbod. De inzet op kunst en cultuur is gekoppeld aan de waarde die cultuur voor de inwoners heeft. Iedereen kan vanaf vandaag reageren op de concept-nota die zes weken ter inzage ligt en te vinden is op www.gemeente.emmen.nl/cultuur.

De gemeente Emmen heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Van grote culturele instellingen als theater, bibliotheek, musea en het Centrum Beeldende Kunst Emmen tot aan muziekverenigingen, amateurtoneel, jeugdtheater, beelden op straat en erfgoedinstellingen. De gemeente Emmen wil culturele ontwikkelingen stimuleren omdat cultuur zorgt voor verbinding tussen inwoners, kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en omdat inwoners en bezoekers genieten van kunst en cultuur.

Geen DVD
“In de afgelopen coronaperiode is pijnlijk duidelijk geworden hoe kunst en cultuur gemist wordt,” aldus wethouder Robert Kleine. “Cultuur moet je beleven en dat is niet hetzelfde als een DVD’tje opzetten. Meer dan ooit koesteren we ons brede cultuuraanbod en dat willen we in de komende periode versterken.” Daarbij kijkt de gemeente vooral naar meer culturele activiteiten voor en door jongeren: deze initiatieven krijgen voorrang bij het toekennen van budget. Ook vormen van cultuur die nog weinig in de gemeente te vinden zijn, zoals urban art, wil de gemeente stimuleren, zodat een breder aanbod ontstaat. Meer samenwerking tussen de culturele partijen wordtaangemoedigd. “We denken dat we de waarde van dit aanbod nog verder kunnen vergroten door meer samen te doen en gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten,” zegt Robert Kleine

Noodsteun na corona
Om de culturele sector na de coronaperiode weer op gang te helpen, is voor de komende jaren geld uit het noodsteunfonds gereserveerd in de begroting die in november aan de raad wordt voorgelegd. “De financiële schade die culturele instellingen en toeleveranciers opgelopen hebben, is niet in één jaar weggewerkt,” zegt Robert Kleine. “Daarom willen wij hier de komende jaren geld voor reserveren.”