Voorwoord redactie

Op 16 maart a.s. vinden de gemeenteraads-verkiezingen plaats. In december werden we door enkele partijen al benaderd om een advertentie te plaatsen in het februarinummer. Omdat we graag alle partijen eenzelfde gelegenheid willen geven om hun verhaal te doen, hebben we besloten om hier bijzondere aandacht aan te besteden in de vorm van een verkiezingsspecial. We vinden dit een belangrijk onderwerp voor de inwoners van Schoonebeek, vandaar.

We hebben daarom alle deelnemende partijen een de verkiezingen in de gemeente Emmen -en dat zijn er dertien – een aanbod gedaan om deel te nemen aan deze special. Daar hebben uiteindelijk zeven partijen positief op gereageerd. De andere partijen hebben de keuze gemaakt om niet mee te doen. Uiteraard respecteren wij dat, al vinden we het wel jammer.

Maar hoe dan ook, we hebben wel een verkiezingsspecial gemaakt. Met daarin een artikel van burgemeester Eric van Oosterhout over het belang van stemmen. Daarna volgen de advertenties van de deelnemende partijen, om te eindigen met algemene informatie die voor u als inwoner van Schoonebeek van belang is.

We hopen dat u dit helpt om een keuze te maken. Hoe lastig dat misschien, zeker in deze tijden, ook is. Laat het een (extra) stimulans zijn om te doen waar we voor uitgenodigd worden: stemmen.

Redactie De Jaknikker
Bestuur Dorpsportaal Schoonebeek