Aanpak eikenprocessierups

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. De verwachting is dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het aantal rupsen. Daarom past de gemeente dit jaar de aanpak van overlast aan: “Alle eikenprocessierupsen bestrijden is onmogelijk. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen. We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog risico preventief kunnen bespuiten.” Daarnaast blijft de gemeente ook zoveel mogelijk de nesten ruimen en wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken

Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuit de gemeente van april tot begin mei ruim 7.000 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 1.000 bomen). Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang en vallen niet onder de Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn namelijk aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken spuit de gemeente dan ook niet. In totaal wordt 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Door meer preventief te spuiten, kan de gemeente in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. De gemeente houdt de bomen en de rups nauwlettend in de gaten om de fasen goed in beeld te hebben. De rupsen zijn alleen te bestrijden als zij hun brandharen krijgen tot het moment dat de rups een vlinder wordt (rond begin mei tot en met juli).

Aantrekken natuurlijk vijanden
De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar wordt hierover een besluit genomen. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en besdragende struiken.

Melding maken van nest
Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via de website van de gemeente Emmen (gemeente.emmen.nl/rups). Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein kunnen inwoners zelf een bedrijf inschakelen.