Bereikbaarheidsvisie Zuidoost Drenthe

Bereikbaarheid Zuidoost-Drenthe voorwaarde voor leefbaarheid

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben een visie ontwikkeld op de bereikbaarheid en mobiliteit van de drie gemeenten. Door de gezamenlijke ambities en speerpunten vast te leggen in een zogenoemde Bereikbaarheidsvisie, willen de gemeenten de regionale en (inter)nationale bereikbaarheid van Zuidoost-Drenthe verbeteren. In april staat de Bereikbaarheidsvisie op de agenda van de gemeenteraden van de drie gemeenten.

Speerpunten bereikbaarheidsvisie
De visie gaat over mobiliteit en bereikbaarheid van de regio in brede zin en geldt voor auto, trein, bus en fiets. Speerpunten zijn o.a. de verdubbeling van de N34 en de E233 (richting Noord-Duitsland en Scandinavië), het onderzoek naar de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Emmen en Rheine, het verbeteren van de stationsgebieden en van de netwerken voor openbaar vervoer en fietsen.
Wethouders Nynke Houwing (Borger-Odoorn), Jeroen Huizing (Coevorden), René van der Weide en Guido Rink (Emmen) hebben in dit proces hun krachten gebundeld. De drie gemeenten delen het belang van goede bereikbaarheid en noemen het zelfs een voorwaarde voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.
“Samen staan we sterker. De visie biedt ook duidelijkheid aan externe partijen over de koers, ontwikkelingen en plannen die wij voor ogen hebben voor onze regio. Zuidoost-Drenthe is een buitengewoon aantrekkelijke regio om te wonen, werken en te recreëren en dat willen graag zo houden”, aldus Nynke Houwing.
De visie is in overeenstemming met het beleid van de drie gemeenten en biedt handvatten voor toekomstige bestuursakkoorden. De visie is tot stand gekomen dankzij de input van o.a. ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en OV-aanbieders uit de regio.

Samenwerking
Sinds 2018 werken de drie gemeenten samen op vier thema’s, waaronder bereikbaarheid en mobiliteit. Door samen op te trekken en de belangen en behoeftes van de regio Zuidoost-Drenthe te behartigen en te agenderen bij externe partijen en samenwerkingsverbanden, staan de drie gemeenten sterker. Dit is ook van meerwaarde bij de lobby richting Provincie, Den Haag en Brussel.