Bordspel helpt bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt om een andere aanpak. Geweld thuis is een hardnekkig en complex probleem, waardoor méér en andere acties nodig zijn om het geweld te signaleren en te stoppen. Eén van opvallendste middelen daarvoor is het bordspel ‘Achter de voordeur’.

Dit spel is ontwikkeld om (aankomende) beroepsprofessionals te helpen signalen te herkennen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In spelvorm worden de spelers geconfronteerd met vragen, cases en citaten waardoor het gesprek over geweld ontstaat. De drempel om achter de voordeur te kijken wordt zo verlaagd. Wethouder Robert Kleine, verantwoordelijk bestuurder in Drenthe, kreeg in aanloop naar de Week tegen de Kindermishandeling (15 – 21 november) het eerste exemplaar overhandigd.

Veel geweld blijft jarenlang achter de voordeur verborgen door schaamte, angst en doordat het geweld vaak niet herkend wordt. Het lukt slechts in drie van de tien gezinnen waarin geweld voorkomt, om het te stoppen. In zeven gezinnen blijft het geweld dus doorgaan, ondanks de inzet van samenwerking tussen hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie. Het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld kan escalatie en traumatisering voorkomen.

Achter de voordeur
Het spel ‘Achter de voordeur’ is gemaakt door Maaike Brunekreef, inhoudelijk expert op het gebied van geweld en afhankelijkheidsrelaties, en Anita Wix ervaringsdeskundige huiselijk geweld, in opdracht van de provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Veilig Thuis Drenthe, GGD Drenthe, met steun vanuit het landelijke programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Anita Wix: “Wanneer ik mijn ervaringsverhaal deel met professionals, krijg ik vaak dezelfde vragen: ‘hoe doe je dat nou, dat signaleren? Hoe kan ik mijn zorgen delen?’. Het is heel begrijpelijk dat mensen dat lastig vinden. Met dit spel hopen we het gemakkelijker te maken om het gesprek aan te gaan over huiselijk geweld”.

De makers hopen dat het spel door zo veel mogelijk (toekomstig) onderwijzers, hulpverleners, artsen, verpleegkundigen en andere mensen die met kinderen of volwassenen werken, gebruikt zal  worden als manier om huiselijk geweld bespreekbaar en herkenbaar te maken