Cultuur ligt stil; hoe lang nog…

Dit jaar geen uitreiking ‘Schoonebeker Pluim’ en ook geen ‘Glazen Camera’

Het was ‘een anders dan anders jaar. 2020 zal in de geschiedenis gegrift worden als het ‘Coronajaar’ met vele zieken en mensen die aan de virus bezweken.

Ook op cultureel gebied was het een sober jaar. Alle geplande activiteiten moesten worden afgelast, geen Zuidenveld, geen Bevrijdingsfeest, geen Zandstrooisterweek, geen Oktoberfest en ga zo maar door.

Ook de plaatselijke Culturele Raad moest, kort nadat ze haar nieuwe jaarprogramma tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst had gepresenteerd, alle activiteiten annuleren. En een nieuw programma voor dit jaar is ook (nog) niet gemaakt. We weten immers niet wanneer het meer normale leven terugkeert.

De coronacrisis heeft er ook toe geleid dat er begin deze maand geen nieuwjaarsbijeenkomst kon worden gehouden en dat er ook geen ‘Schoonebeker Pluim’ werd uitgereikt. Hetzelfde gold voor de uitreiking van de ‘Glazen Camera’ aan de winnaar van de traditionele fotowedstrijd.

Laten we hopen dat in de loop van dit jaar de draad weer kan worden opgepakt en dat het culturele leven, óók in Schoonebeek weer kan worden opgepakt.

Bron: Culturele Raad Schoonebeek

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Culturele Raad in 2019