Dagbesteding in het Griendtsveenpark

Vanaf 1 februari 2021 biedt Zorggroep Tangenborgh in het Griendtsveenpark dagbesteding voor ouderen. Met dagbesteding wordt aan de bezoekers een zinvolle invulling van de dag geboden en wordt de mantelzorger ontlast. Alleen een ruimte hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en eten is niet genoeg. Net zo belangrijk is hoe die ruimte eruitziet en wat in de nabije omgeving geboden kan worden. Na een zoektocht naar een mooie locatie hebben wij het bestuur van het Griendtsveenpark bereid gevonden tot samenwerking.

We starten met dagbesteding op twee dagen per week, namelijk dinsdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig vanuit de Wmo. Wij kunnen u desgewenst helpen met deze aanvraag.

Heeft u vragen of belangstelling, neem dan contact op met één van de wijkverpleeg-kundigen:
Regio Schoonebeek: Roelie Heijting (06 23 79 76 35) of Monica Boer (06 22 30 74 14)
Regio Nieuw-Amsterdam/Erica: Ilse Schuttrups
(06 82 44 62 33) of Lizzy Meijers (06 53 12 92 61)

Dagbesteding wordt altijd door een professionele zorgmedewerker begeleid. Daarnaast werken wij met vrijwilligers. Mocht u hieraan uw steentje willen bijdragen, neem dan contact op met activiteitenbegeleidster
Agnes Booy (06 14 71 70 57).

bron: Zorggroep Tangenborgh