De Groene Kerk

Het thema duurzaamheid zal in de komende jaren voor kerk en samenleving hoog op de agenda staan. Samen nadenken over de toekomst. Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Wat is onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het klimaat en de natuur? Hoe komt de schreeuw van de aarde bij ons binnen?

In het nieuwe seizoen willen we dit thema regelmatig aan de orde stellen. Wat betekent duurzaamheid voor ons als gemeente, voor onze samenleving en ook voor ons persoonlijk (als gelovige)? Kunnen wij ook een “groene kerk” worden?

De Dorpskerk heeft dit jaar Stapril geïntroduceerd: Stappen zetten naar een groenere Kerk en Dorp. Willem van Engelenhoven zet dit jaar als initiatiefnemer de eerste stappen. Hij loopt iedere morgen in de maand april om 7.30 uur een rondje Schoonebeek (10.6 km), totaal 318 km.
Dit jaar gaat de opbrengst naar de zonnepanelen die de kerk wil plaatsen op de uitbouw van de kerk. Zondag 1 mei wordt het gedoneerde bedrag bekendgemaakt. Wilt u ook sponseren? Mail dan naar info@engelenhoven.nl

Het idee is om hier een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken, niet alleen voor de kerk, maar voor het hele dorp. Je geeft van te voren het aantal te wandelen km per dag op, het groene doel waarvoor je wilt lopen en je zorgt voor sponsors.
Gezamenlijk kijken we dan voor welke groen doelen we dat jaar lopen.