Dorpsbelangen Schoonebeek September

En dan zitten we alweer in de tweede helft van september. Alle activiteiten, sport en vermaak komen weer langzaam op gang. Uiteraard voor zover dat kan met de geldende coronamaatregelen. 

Ook de vergaderingen van Dorpsbelangen gaan weer beginnen. Als u dit leest hebben we net onze jaarvergadering gehad (22 september). We nemen afscheid van drie leden: Dick Horstman (voorzitter), Christian Bos (vicevoorzitter) en Judith Anholts (notuliste). Tijdens de vergadering wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Als het gaat zoals het gepland is, dan is de naam inmiddels via social media bekend gemaakt. In het oktobernummer van de Jaknikker komen we er ook nog op terug.

We zijn blij dat we er inmiddels twee nieuwe bestuursleden bij hebben: de heren Ernst-Jan Bouwers en Richard Lenselink. Daarnaast is er nog een vacature voor het aanstellen van een nieuw lid. Dus voor wie durft…

Op woensdag 20 oktober om 19.00 uur hopen we onze eerste ‘normale’ vergadering te houden van het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk in ’t Aole Gemientehoes. Dan komen ook alle ingekomen stukken van de afgelopen tijd aan de orde. Wees welkom!