Dorpsbelangen Schoonebeek

Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek is een vereniging van en voor inwoners die opkomt voor de algemene belangen van het dorp. Het bestuur bestaat uit inwoners van de voormalige gemeente Schoonebeek. Inwoners met diverse achtergronden die het dorp Schoonebeek een warm hart toedragen. Wij zijn de erkende overlegpartner (EOP) van de gemeente.

Klik op het logo om naar de website te gaan

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
Klik hier om de nieuwsberichten vanuit Dorpsbelangen te lezen.

We zijn er voor u
Als inwoner van Schoonebeek kunt u met uw vragen bij ons terecht. Zo kunt u onder andere via een aanvraag bij dorpsbelangen (secretariaat@dorpsbelangenschoonebeek.nl) vragen om de speeddisplay te plaatsen in uw straat. Een mooie graadmeter om te kijken hoeveel verkeer er rijdt en hoe hard er gereden wordt. Dit wordt in een rapport gedeeld met de aanvrager.

Vergaderingen
Fysieke vergaderingen vinden uiteraard niet plaats. Indien nodig vergaderen de bestuursleden via videobellen en vindt er kort overleg plaats via mail en/of WhatsApp. Actuele thema’s waar we mee bezig zijn, zijn de invulling van onze vacatures en het project ‘Idee voor mijn buurt’. Kijk op onze nieuwspagina voor meer informatie over zaken waar we mee bezig zijn (geweest).

Vergaderdata zijn te vinden in onze activiteitenkalender

Vacatures
Af en toe komen er functies vrij, kijk naar onze vacatures.

We hopen snel weer in een ‘normale’ situatie te zitten en tot die tijd hou vol en blijf gezond!