Dorpsbelangen of Dorpsportaal?

Toen ik vijf jaar geleden in Schoonebeek kwam wonen, liep ik er ook weleens tegenaan: waar vind ik eigenlijk informatie over Schoonebeek? Achteraf gezien was dat destijds ook best ingewikkeld, want de Schoonebeker Echo hield net op te bestaan en het gemeentehuis ging net dicht. Maar ook nu nog blijkt dat het voor veel mensen, met name nieuwe inwoners, niet helemaal duidelijk is waar je nou precies met je vraag of opmerking naartoe moet: regelmatig ontvangt Dorpsportaal Schoonebeek e-mails die voor Dorpsbelangen bedoeld zijn en andersom. Dus, hoe zit het nou precies?

Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS) is een vereniging van en voor alle inwoners van Schoonebeek en behartigt de collectieve belangen van het dorp met een focus op leefbaarheid. Dit omvat kwesties als een prettige woonomgeving, een hechte gemeenschap en toegankelijke voorzieningen. Als Erkende Overlegpartner (EOP) van de gemeente Emmen heeft het bestuur van DBS het mandaat om aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders over alle aangelegenheden die Schoonebeek raken. Bovendien heeft DBS het recht om schriftelijk informatie op te vragen bij het college van burgemeester en wethouders over specifieke zaken in het dorp, de wijken of buurten. De gemeente moet ook tijdig advies vragen aan DBS over zaken als ruimtelijke ordening, huisvesting, openbare werken en verkeersvoorzieningen.

U zult begrijpen dat hoe groter de vereniging is, hoe meer invloed kan worden uitgeoefend. Laat weten wat uw wensen zijn, waar uw belangen liggen. Het bestuur kan deze via vaste overlegmomenten het beste verwoorden en verdedigen naar de gemeente en andere instanties toe.

Wij krijgen van de gemeente elk jaar een bedrag dat wij mogen besteden om de leefbaarheid in Schoonebeek te verbeteren. Wij mogen zelf beslissen, binnen bepaalde regels, op welke wijze wij het budget besteden. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen aanspraak maken op een gedeelte van dat bedrag en kunnen daarvoor een aanvraag indienen (via e-mail of via de website).

Wat we allemaal doen, hoe we dat doen en wie ‘we’ eigenlijk precies zijn vindt u op onze website www.dorpsbelangenschoonebeek.nl. Wilt u weten hoe onze besluitvorming tot stand komt, een onderwerp aansnijden, een donatie-aanvraag persoonlijk toelichten of gewoon meepraten over alles wat Schoonebeek aangaat: u bent iedere derde woensdag van de maand om 19.00 uur van harte welkom in ’t Aole Gemientehoes op onze openbare vergaderingen.

Dorpsportaal Schoonebeek is het centrale informatieplatform van en voor Schoonebeek. ‘Alles’ (we doen ons best…) wat u wilt weten over Schoonebeek is hier te vinden: activiteitenkalender, nieuws, verenigingen & instanties, ondernemers, foto’s, informatie over belangrijke (hulp)instanties – het staat allemaal op de website www.dorpsportaalschoonebeek.nl. Naast deze website wordt u geïnformeerd via De Jaknikker, Facebook en Instagram.

Kortom:

  • Dorpsbelangen Schoonebeek behartigt uw belangen in het dorp op gebied van woonomgeving, sociaal klimaat en voorzieningen
  • Dorpsportaal Schoonebeek informeert u over alles wat er speelt in en om Schoonebeek

Leefbaarheid:

U kunt ook zelf melding doen van een ‘incident in de openbare ruimte’ (rechtopstaande stoeptegel, vernield bankje, defecte straatverlichting etc.): installeer de BuitenBeter-app op uw mobiele telefoon! www.buitenbeter.nl.

Groet,

Ingrid Gelton

Bestuurslid Dorpsbelangen

Redactielid Dorpsportaal