Inwoners krijgen belangrijke rol bij sport- en spelvoorzieningen

Als erkende overlegpartner van de gemeente is Dorpsbelangen altijd nauw betrokken geweest bij de inrichting en het onderhoud van speelveldjes in ons dorp. Daarbij werd door de gemeente van ons wel een bijdrage van 50 procent gevraagd in de benodigde kosten voor de voorziening. Dit gaat nu gedeeltelijk veranderen: voor kleine speelveldjes (leeftijd tot 7 jaar) blijft de financiering ongewijzigd, maar bij ‘speel-, sport- en ontmoetingsplekken’ krijgt u als buurt- of wijkbewoner voortaan een belangrijke rol. Hoe gaat dat er dan in de praktijk uitzien?

Wanneer er in een buurt of wijk de behoefte is om een dergelijke plek te realiseren gaat u als initiatiefnemer(s) met Dorpsbelangen in gesprek met de gemeente over onder andere de plaats voor deze centrale speelplek. Alle buurtbewoners binnen een straal van 100 tot 200 meter worden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd om samen een buurtgroep van maximaal zes personen te vormen. Die groep gaat vervolgens aan de slag om een plan van aanpak te maken. In dat plan moeten een aantal punten aan de orde komen. Zo moet duidelijk worden wat de wensen van de kinderen en volwassenen voor de speelplek zijn. En wat natuurlijk ook belangrijk is om te weten: om hoeveel kinderen gaat het en in welke leeftijd? Spelen in een natuurlijke omgeving moet aandacht krijgen (denk bijvoorbeeld aan een voedselbos en biodiversiteit). En tenslotte: welke naam gaat de speelplek krijgen?

Uw plan wordt vervolgens door de gemeente getoetst op vooral veiligheid en het beschikbare geld. Ook wordt gekeken naar eventuele bezwaarmakers uit de buurt en wordt geprobeerd die bezwaren weg te nemen. Wanneer alles besproken en akkoord is, gaat de buurtgroep in overleg met leveranciers van speeltoestellen. Het plan van aanpak wordt besproken en uiteindelijk worden drie speelplannen gemaakt. Die plannen worden aan de gemeente voorgelegd die er inrichtingsplannen van maakt voor de gekozen locatie. Vervolgens bepalen de inwoners, samen met de buurtgroep, welk plan het moet worden. De gemeente neemt dit plan over en geeft de opdracht om alles uit te voeren. Wat dan nog rest is een feestelijke opening en de bekendmaking van de naam.

Dorpsbelangen is blij met deze nieuwe aanpak en u weet nu wat u kunt doen om uw buurt of wijk nog mooier te maken. Laat van u horen!

Henk Vredeveld

Vicevoorzitter