Gebiedsproces Schoonebeek

Publicatie ontwerpbesluiten Schoonebeek

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft twee ontwerpbesluiten genomen over vergunningen die de NAM heeft aangevraagd. Het gaat om een ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de locatie Schoonebeek-447 (in Emmen) en een ontwerpbesluit op het gewijzigde winningsplan Schoonebeek-Gas. Van 14 juni t/m 25 juli 2024 liggen deze ontwerpbesluiten met de aanvragen, bijbehorende documenten en ingediende adviezen ter inzage op www.mijnbouwvergunningen.nl en kunt u erop reageren.

In juni 2022 is gestart met een gebiedsproces in Schoonebeek. In dit intensieve project zijn bewoners, regionale overheden en andere belanghebbenden vroegtijdig betrokken bij de plannen voor de verwerking van productiewater van de oliewinning bij Schoonebeek. Het is opgebouwd rond drie sporen: ontzorgen, bijdragen en vergunningen.

Gebiedsproces

De afspraken met omwonenden en de NAM komen voort uit het gebiedsproces in Schoonebeek. Het is voor het eerst dat op deze manier burgers en regionale overheden vroegtijdig werden betrokken bij een oliewinning project. Dat heeft ervoor gezorgd dat de NAM voorstellen heeft aangepast en de regio financieel meeprofiteert van de oliewinning.

Vergunningen in Schoonebeek

Binnen het gebiedsproces gaat het om omgevingsvergunningen voor de aanleg en gebruik van waterinjectieputten en een aanpassing van het winningsplan voor gaswinning. Zie www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek-vergunningen voor recente en eerder afgegeven vergunningen.

Reactie indienen

U kunt tot en met 25 juli 2024 reageren op de ontwerpbesluiten door een reactie – zienswijze – in te dienen. Zie www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek voor de besluiten, adviezen en bijbehorende documenten en hoe u een zienswijze in kunt dienen. Ook tijdens de informatiebijeenkomst op 17 juni was het mogelijk om een reactie in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord staan antwoorden op reacties en zienswijzen, en staat hoe die in de definitieve vergunning zijn verwerkt. Deze Nota wordt met het besluit gepubliceerd op www.mijnbouwvergunningen.nl.

Zie www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek