Buurtbemiddeling

Iedereen kan wel eens een minder prettige situatie meemaken in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Hoe kan buurtbemiddeling u helpen?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De bemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling kost u geen geld.

Wie bemiddelt?

Buurtbemiddeling beschikt over een team vrijwillige buurtbemiddelaars die zich vaak naast hun drukke baan vrijwillig willen inzetten voor de inwoners van de gemeente. Bij een burenruzie waar buren zelf niet uitkomen schakelt de coördinator van buurtbemiddeling twee vrijwilligers in.

Wanneer wel/wanneer niet

Beide partijen moeten de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Wanneer wel:

 • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, overhangende boomtakken, parkeerproblemen, erfafscheidingen enz. enz.
 • Individuele klachten

Wanneer niet:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie
 • Familieproblemen
 • Psychiatrie
 • Alcohol- en/of drugsprobleem

Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Werkwijze in zes stappen:

 1. U neemt contact op met de coördinator en legt uit wat er aan de hand is
 2. Is het conflict geschikt voor buurtbemiddeling, dan benadert de coördinator twee bemiddelaars
 3. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis
 4. In een gesprek met uw buren wordt de andere kant van het verhaal gehoord
 5. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op neutraal terrein en er worden afspraken gemaakt
 6. Bij beide partijen wordt na enkele weken gevraagd of de afspraken naar tevredenheid zijn nagekomen

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling in Emmen

Wilt u meer informatie of een conflict aanmelden? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Emmen. Dat kan telefonisch 06-12813261 / 0591-680800 of per e-mail: buurtbemiddeling@sednaemmen.nl

Uw wijkagent

Meer informatieof contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Volg ons ook op Instagram: Wijkagenten Jacqueline & Miriam: wijkagenten_nwadam_schoonebeek