Emmen kan weer voorzichtig begroten

Door eerder stevig ingrijpen en voorzichtiger begroten, heeft de gemeente Emmen in 2022 weer ruimte voor nieuwe investeringen. Het college stelt de gemeenteraad in de nieuwe begroting voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2022 niet te verhogen en te blijven investeren in de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast is er extra geld voor groenonderhoud en achterstallig onderhoud van wegen. Ook komt er extra geld voor de vernieuwing van het centrum in Emmer- Compascuum en cultuur en zorg. Er komen meer Boa’s en het college wil de woningbouw versnellen. Ook wordt er vijf miljoen euro in een investeringsfonds gestopt. De gemeente houdt bovendien een extra financiële buffer aan voor de komende jaren.

In de afgelopen jaren is de gemeente behoedzamer gaan begroten: mogelijke nadelen worden alvast ingeboekt en voordelen pas meegenomen als ze echt zeker zijn. “We hebben jarenlang moeten snijden in de budgetten. Naar deze situatie willen we niet meer terug. Daarom blijven we voorzichtig omgaan met onze financiën,” aldus wethouder Jisse Otter van Financiën.

Positieve ontwikkeling
In het voorjaar liet de financiële tussenstand al een positief vooruitzicht van een miljoen euro in de begroting zien. Daarnaast krijgt de gemeente voor 2022 aanvullend geld voor jeugdhulp van het Rijk en werpt het jeugdzorgbeleid z’n vruchten af, waardoor de tekorten voor jeugdhulp lager uitvallen.

Onzekerheden
Het college stelt de gemeenteraad voor geld achter de hand te houden voor onder andere de invoering van de Omgevingswet en voor maatregelen voor energiebesparing en duurzaamheid. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet exact bekend.

Begin november wordt de begroting 2022 besproken in de gemeenteraad.