Gemeenteraad Emmen benoemt raad van toezicht nieuwe stichting Openbaar Onderwijs Emmen

De gemeenteraad van Emmen heeft donderdagavond tijdens haar vergadering een vijfkoppige raad van toezicht benoemd voor de nieuw op te richten stichting Openbaar Onderwijs Emmen. Zij nemen na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente per 1 januari 2022 de toezichthoudende taak over van de gemeenteraad.

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden, te weten de heer J.P. Wassens, de heer L.S. Slinkman, de heer K. de Groot, mevrouw M. Oldenziel en mevrouw C.J. Japenga. De raad van toezicht zal toezien op de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en het bestuur van de nieuwe stichting Openbaar Onderwijs Emmen. Tevens hebben ze de taak om kaders van het beleid en de begroting vast te stellen en te controleren.

Wethouder en schoolbestuurder Openbaar Onderwijs Emmen Raymond Wanders: ‘Met de benoeming van de raad van toezicht zetten we een belangrijke stap in de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Emmen. De raad van toezicht kan nu aan de slag met de werving van een college van bestuur.’

De gemeenteraad stemde in april van dit jaar in met de volledige verzelfstandiging van Openbaar Onderwijs Emmen. Het college van burgemeesters en wethouders draagt per 1 januari 2022 het bevoegd gezag over de scholen over. Het gaat om 32 schoollocaties met zo’n 4400 leerlingen en 535 werknemers.