Energietoeslag aanvragen kan nog tot 1 april

Inwoners van de gemeente Emmen die nog geen energietoeslag 2023 hebben aangevraagd kunnen dit nog tot 1 april 2024 doen via emmen.nl/energietoeslag. Het gaat om een bedrag van 1300 euro voor inwoners die in een van de maanden januari, februari of maart 2023 een inkomen hadden van maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Wethouder Raymond Wanders: ‘Er zijn al een flink aantal aanvragen gedaan en uitbetaald, maar we denken dat er nog meer mensen zijn die recht hebben op de energietoeslag. Deze huishoudens kunnen de energietoeslag goed gebruiken. Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen die recht hebben op de toeslag deze alsnog gaan aanvragen. Informatie over de voorwaarden zoals de hoogte van het inkomen zijn te vinden op de website van de gemeente Emmen.’


Hulp bij online aanvragen
Inwoners die hulp nodig hebben bij het online aanvragen van de energietoeslag kunnen hiervoor terecht bij het Geldloket Emmen, Sedna en het Informatiepunt digitale overheid bij Facet (voorheen bibliotheek).
Aanvraagformulieren op papier zijn te verkrijgen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.


Nieuwe regels voor mensen die in een instelling wonen
In tegenstelling tot 2022 kunnen mensen die in een instelling wonen, onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. Het gaat om mensen die voldoen aan de inkomensnormen en zelf energiekosten betalen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een eigen energiecontract of huurcontract.


Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten via DUO
Er is ook een eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten die op basis van het inkomen van hun ouders recht hebben op een aanvullende en uitwonenden beurs. DUO betaalt deze eenmalige tegemoetkoming van 400 euro vanaf januari 2024 automatisch uit aan studenten die er recht op hebben. Meer informatie is te vinden op de website van DUO.