Feestelijk ‘Zuidenveld-rondje’ door het dorp op zaterdag 10 juli

Het gaat gebeuren!
Na twee ‘verloren’ jaren, waarin geen festiviteiten konden/mochten wordengehouden; gaan we ervan uit dat er volgend jaar geen belemmeringen meer zijn voor evenementen.  We rekenen er op dat volgend jaar de vlag weer kan worden uitgestoken en het glas kan worden geheven.
Het twee keer uitgestelde Zuidenveldfeest staat inmiddels op de agenda voor 2022; van 8 tot en met 12 juli! De organisatie is er helemaal klaar voor en gaat ervan uit dat ook de bevolking de draad weer oppakt en de twee jaar geleden reeds gestarte voorbereidingen hervat.

Wordt het weer zo mooi?

Feestelijke aankondiging
Om vier uur ’s middags starten we. Enkele wagens met muziek trekken kris kras door het dorp, waarbij een aantal stops wordt ingevoegd. Daarmee wordt aangekondigd dat het feest er echt aan gaat komen! Op het Pallertplein zal een historisch draaiorgel voor een stukje sfeer zorgen. Getracht wordt om ook een kinderdraaimolen te plaatsen in het dorpscentrum; maar dat is afhankelijk van het al dan niet krijgen van een vergunning daarvoor.

Het routekaartje

Hopelijk komt u met de promotieactie al een beetje in de stemming om straks aan de slag te gaan en de voorbereiding voor het ‘Zuidenveld 100 +’ evenement, dat we nog tegoed hebben, weer op te pakken.