Flintenhof deel 2 af

Het project ‘Flintenhof ’ van projectontwikkelaar Hans Peter omvat twee appartementen in de voormalige kleuterschool achter de katholieke kerk, vier appartementen in de voormalige katholieke basisschool en een aantal levensloopbestendige bungalows op het voormalige plein van deze school.

De twee appartementen zijn al langere tijd bewoond en in de laatste maanden van 2020 zijn ook bewoners in de vier appartementen in de voormalige school getrokken. De bungalows worden in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

Schoolgebouw
Uitgangspunt voor de bouw is, dat zichtbaar is dat het voorheen een schoolgebouw was. Daarom stonden de omtrek en de hoogte van de gebouwen vast. In overleg met de steden-bouwkundige van de gemeente Emmen en samen met architect Roelofs en bouwbedrijf Scharenberg is een prima resultaat gerealiseerd. De bewoners zijn er zeer over te
spreken en wonen met veel plezier in hun nieuwe appartement.