Gebiedsproces

We hebben als Dorpsbelangen Schoonebeek een intensieve periode achter de rug. Een periode waarin wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen om mee te denken in het Gebiedsproces Schoonebeek: het voornemen van de NAM om de oliewinning te herstarten en het afvalwater te injecteren in lege Schoonebeker gasvelden.

Aan de Ontzorgtafel hebben wij mede inhoud gegeven aan het Toezeggingenkader. Tevens hebben wij eenieder (vanaf 18 jaar) de gelegenheid gegeven om hun stem te laten horen in de enquête. De Ontzorgtafel 2.0 krijgt een vervolg na de zomervakantie; een nieuwe uitdaging ligt in het verschiet.

Na de zomervakantie zal het proces van het Bijdragenspoor starten. NAM en EZK gaan geld doneren voor onze regio als de staatssecretaris groen licht geeft. Over inzet van de gelden (onzes inziens niet behorende tot de kerntaken van de gemeente) gaat een nog te vormen groep uit de Schoonebeker samenleving met elkaar aan de slag.

De uitslag van het onderzoek heeft aangegeven dat een meerderheid van de bevolking in de enquête heeft aangegeven tegen afvalwaterinjectie in de gasvelden te zijn. Wij menen dat deze uitslag gerespecteerd zal moeten worden totdat de minister uitsluitsel heeft gegeven over wel/niet vergunnen. Tot die tijd  hoeft er naar onze mening nog niet inhoudelijk gesproken te worden over hoe de gelden ingezet moeten gaan worden.

Wat wél opgepakt kan worden is hoe een en ander te organiseren met betrekking tot het samenstellen van een representatieve evenwichtige samenstelling van de werkgroep uit onze bevolking (inclusief verenigingen en andere organisaties) onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Deze werkgroep moet, zo vinden wij, zeggenschap krijgen over het aanstellen van de onafhankelijk voorzitter.

Ook zouden we graag vooraf duidelijke randvoorwaarden willen formuleren over de wijze waarop de werkgroep haar verantwoordelijkheid kan oppakken/uitvoeren, zoals het werkbudget, de mogelijkheid tot het inhuren van externe expertise, enzovoorts.

Wij hopen als Dorpsbelangen onze inbreng te kunnen geven, met als uitgangspunt het behartigen van de belangen van onze lokale gemeenschap. Op onze maandelijkse openbare vergaderingen komt het Gebiedsproces aan de orde.

Bestuur Dorpsbelangen Schoonebeek