Gemeente Emmen en bewindvoerders sluiten convenant

Nieuwe aanpak voor inwoners met financiële problemen

De gemeente Emmen en vier bewindvoerders in de regio hebben op woensdag 21 september 2022 het convenant Emmense aanpak bewindvoering ondertekend. Hiermee willen zij inwoners die een beroep doen op bewindvoering beter helpen met een aanpak op maat.
Er zijn veel inwoners die tijdelijk of permanent de hulp van een bewindvoerder nodig hebben om hun geldzaken te regelen. Een aantal daarvan doet een beroep op bijzondere bijstand van de gemeente om de kosten van de bewindvoering te kunnen betalen. De gemeente en de bewindvoerders werken samen om inwoners, voor wie dat haalbaar is, zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk hun eigen geldzaken weer te laten regelen. Daarvoor is het convenant opgesteld samen met bewindvoerderskantoren van Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer, Confidio BV, Bewind & zo, Veen & Veste Bewind en Budget.


Doen wat nodig is
Wethouder Raymond Wanders vindt het belangrijk om mensen in een schulden- of armoedesituatie de juiste hulp te bieden. “Voor sommige inwoners is bewindvoering een goede oplossing, maar inwoners kunnen ook geholpen zijn met andere oplossingen om grip te krijgen op hun geldzaken. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding door een vrijwilliger of hulp van een adviseur van het Geldloket. Met het ondertekenen van dit convenant spreken we af, dat we samen kijken wat er echt nodig is in een situatie. Hiervoor krijgen inwoners een gesprek met een bewindvoerder en een consulent schuldhulpverlening van de gemeente.”


Voorkomen
Bijna 1 op de 11 huishoudens in de gemeente Emmen heeft te maken met schulden en kan niet iedere maand de rekeningen betalen. De gemeente wil voorkomen dat deze huishoudens in een uitzichtloze schulden- of armoedesituatie komen. De verwachting is dat het nieuwe convenant en de samenwerking met de bewindvoerders hierbij gaat helpen.

Vertegenwoordigers van Houkes, Confidio, Bewind&zo en Veen&Veste ondertekenen
samen met wethouder Raymond Wanders het convenant bewindvoerders. Foto Boudewijn Benting Emmen