Gemeente financiert project ‘Herstel fontein’

Onlangs is de burgemeester op werkbezoek geweest bij Dorpsbelangen Schoonebeek. Daarbij is onder andere gesproken over de fontein bij ’t Aole Gemientehoes. Die functioneert al jaren niet en dat vinden velen jammer. De kraan weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer. Vanwege de volksgezondheid worden er hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten ‘draaien’. Er zullen veel aanpassingen en geld nodig zijn om de fontein nieuw leven in te blazen.

Dorpsbelangen heeft aangegeven dat zij niet over de middelen beschikken om dit herstel te kunnen bekostigen. Tijdens het werkbezoek aan Dorpsbelangen heeft de burgemeester echter toegezegd dat de gemeente er zorg voor zal dragen dat de fontein tezijnertijd weer in volle glorie in werking te zien zal zijn.

Om met het bestuur van Dorpsbelangen te spreken: ‘De gemeente financiert dit project. TOP!’