Gemeente helpt maatschappelijke organisaties in coronatijd

Door de coronacrisis komen steeds meer organisaties in zwaar weer. Door daling van inkomsten, maar ook door aanpassingen die ze moeten doen om te voldoen aan de coronarichtlijnen. Om maatschappelijke organisaties te helpen, biedt de gemeente Emmen een financiële bijdrage. Onder andere voor culturele instellingen, sportclubs en buurt- en dorpshuizen komen regelingen. De regeling voor professionele als amateurkunstorganisaties is vanaf volgende week aan te vragen bij de gemeente. Voor amateursportorganisaties scheldt de gemeente de huur van accommodaties voor het 4e kwartaal van 2020 (deels) kwijt. De komende tijd worden voor meer categorieën regelingen in het leven geroepen.

Voor cultuur zijn twee soorten subsidies: de beleidsregel Compensatie Corona Culturele Infrastructuur voor grote organisaties en de beleidsregel Compensatie Corona Amateurkunst voor kleinere stichtingen en verenigingen. Hiermee compenseert Emmen professionele culturele organisaties, culturele vrijwilligersorganisaties, museale voorzieningen en culturele festivals die schade hebben door Corona. Bijvoorbeeld door afgelasting van alle voorstellingen en uitvoeringen, terwijl de vaste lasten wel betaald moeten worden. Maar de organisaties kunnen ook een beroep doen op subsidie voor investeringen die noodzakelijk zijn door Corona. Te denken valt aan de aanschaf van beschermingsmiddelen of fysieke aanpassingen voor bijvoorbeeld musea. Er is in totaal € 270.000 beschikbaar voor de professionele culturele instellingen en € 40.000 voor de amateurkunst. Professionele culturele organisaties en culturele festivals kunnen maximaal € 20.000 aanvragen. Voor culturele vrijwilligersorganisaties en musea zit er per organisatie maximaal €10.000 in de pot. De aanvraag moet voor 1 september 2021 zijn ingediend.

Binnen- en buitensportaccommodaties
Door de gedwongen sluiting van sportaccommodaties, scheldt de gemeente de huur door amateursportverenigingen deels kwijt voor het 4e kwartaal van 2020. Bij buitensport is de huur van de accommodatie niet afhankelijk van de mate waarin het daadwerkelijk wordt gebruikt (niet-gebruiksgebonden) en wordt maximaal 45% van de huur gecompenseerd. Bij binnensport betalen de verenigingen huur per uur of dagdeel. Deze huur wordt 100% gecompenseerd. Het gaat om een totaalbedrag van ca. € 101.000,-. De gemeente Emmen maakt hiervoor gebruik van de rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Hiervoor heeft het kabinet een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld.
De culturele instellingen en de sportverenigingen ontvangen op korte termijn een brief van de gemeente