Herstart fittesten voor ouderen

Vanuit het seniorenproject ‘Gezond en Fit ouder worden’

In november van het vorige jaar zou het project ‘Gezond en Fit ouder worden’ starten met een fittest in ’t Aole Gemientehoes. Meer dan 100 deelnemers hadden zich aangemeld en hebben bericht ontvangen dat de fittest vanwege covid niet door kon gaan. Gelukkig zijn er nu weer voldoende mogelijkheden en gaan we het project alsnog uitvoeren op dinsdag 05 april 2022.

De buurtsportcoaches seniorensport van de gemeente Emmen werken in dit project samen met Buurtzorg, Icare en Sedna. Het project is voor inwoners van Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek en Weiteveen in de leeftijd van 67 t/m 85 jaar.

Aanmelden
Alle deelnemers die zich vorig jaar hebben aangemeld krijgen automatisch een uitnodiging per email toegestuurd. Hierin staat precies welke tijdstip en wat er verder van u verwacht wordt. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen die u heeft aangeven in de vorige brief. Kunt u niet of wilt u afzien van deelname dan kan dat door een mail te sturen naar: seniorensport@emmen.nl of telefonisch: 06-11250789 (Eefke Weismann-Hooijer).
Heeft u zich vorig jaar niet aangemeld maar wilt u nu wel graag meedoen of meer informatie dan kunt u dit aangeven via bovenstaand mailadres en/of telefoonnummer.

Inhoud van de fittest
De test is laagdrempelig en ook mensen met een chronische aandoening kunnen deelnemen. De test wordt dan aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemer.
De test start met het invullen van een vragenlijst. Daarna volgt een bloeddrukmeting. Deze wordt gedaan door wijkverpleegkundigen werkzaam in de dorpen.  Na de bloeddrukmeting is er een handvaardigheidstest, een reactietest, zijn er 2 testjes op het gebied van lenigheid en ook wordt de been- en armspierkracht getest. Er wordt afgesloten met een conditietestje. Aan het einde van het testcircuit hebben de deelnemers een gesprek met een adviseur. Deze bespreekt de testresultaten en vertelt over de mogelijkheid tot deelname aan een vervolgprogramma.

Vervolgprogramma
Mensen die minder goed scoren op de fittest of aangeven weinig sociale contacten te hebben worden uitgenodigd deel te gaan nemen aan een vervolgprogramma. Acht weken lang wordt er wekelijks een beweegactiviteit aangeboden.
Na afloop van dit 8-weekse programma wordt er gezorgd voor borging.  Mensen die willen blijven bewegen worden ondergebracht bij een bestaande beweeggroep of er ontstaat een geheel nieuwe beweeggroep die dan ondergebracht wordt bij een plaatselijke  organisatie/vereniging.

Effecten
Het project zorgt niet alleen voor bewustwording omtrent bewegen en gezonde leefstijl maar zorgt ook voor nieuwe contacten in een wijk/dorp en sociale verbinding. Het project wordt door velen als  positief ervaren. Men merkt dat de conditie verbetert maar ervaart ook dat het heel leuk is om met dorpsgenoten samen te bewegen.

Informatie
Wilt u informatie neemt u dan contact op met Esther Witte, buurtsportcoach senioren van de gemeente Emmen. Mail: e.witte@emmen.nl, tel. 06 -11 56 38 64. Valt u net buiten de leeftijdsgroep, maar wilt u toch graag deelnemen? Neem ook dan contact op.